Informacje dla gości

2016-01-03 15:04
 
Pierwsze prace zostały rozpoczęte w dniu 22 grudnia 2015. Więc ten utwór jest Sami początku tego budynku. Jeśli to możliwe, będę również przedstawić informacje przetłumaczone na język polski tak, że strony te są nie tylko jednostronna.