Zapraszam do RailWorks Linia nr.91  Te stronki koncentrują się na budowaniu polskich utworów

(Linia Kolejowa nr.91). Tak więc, ściśle mówiąc, ten utwór jest oznakowany Kraków Główny - stacja Medyka przejście graniczne w Polsce z Ukrainą. Strony te będą koncentrować się na Kraków - Tarnów, który znajduje się na tej trasie. Jego historia sięga 1856 roku, kiedy po raz pierwszy rozpoczął pracę na tym torze, a zakończono w 1861. Początkowo tor został zbudowany do stacji we Lwowie, ale od II wojny światowej, w 1945 roku, kiedy obszar ten został wyzwolony przez wojska radzieckie, prezydent Stalin jako zwycięzca nad Niemcami Hitlerovím przeniesiono miasto Lwow na ich terytorium. Polska już nie jest taka sama, jak przed II wojną światową, więc teraz Szlak kończy się na stacji Medyka, który graniczy ze Związkiem Radzieckim. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku, Polska sąsiedzi z Ukraina.

 

Mam nadzieję, że praca nad tym projektem będzie radość, nawet jeśli niektóre rzeczy nie są dość dokładne, to ze względu na brak materiałów modelowych.W przyszłości, chciałbym skorygować te błędy.